متفرقه

آیا دانش زبان انگلیسی بر سطح درآمد تأثیر می‌گذارد؟

در سال ۲۰۰۰، در آمریکا، درصد افرادی که به زبانی بغیر از انگلیسی مسلط بودند ۱۸٪ اعلام شد که نسبت به سال ۱۹۹۰، ۱۴٪ و سال ۱۹۸۰، ۱۱٪ افزایش داشت.…

بیشتر بخوانید