mYn English

آموزش لغت Blockbuster

در جنگ جهانی دوم، نیروی هوایی ارتش انگلستان از بمب‌هایی بنام Blockbuster استفاده می‌کرد. این بمب‌ها برای شدت زیاد و انفجارهای عظیم معروف بودند. همین لغت در انگلیسی تجاری به معنای موفقیت بزرگ و چشمگیر استفاده می‌شود که شاید بتوان در فارسی با اصطلاح ٬مثل توپ صدا کردن٬ آن را برابر دانست.

مثال:

Since Amazon is a real blockbuster, people would like to model it.

ترجمه:

از آنجاییکه که (سایت) آمازون یک موفقیت بزرگ است، مردم می‌خواهند از آن الگوبرداری کنند.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *